Interpoleer tussen elementen

Functie

Tussen twee elementen een aantal gelijksoortige elementen toevoegen, waarbij de punten tussen de overeenkomstige punten van de twee uitgangselementen worden geïnterpoleerd.

Werking

  • Selecteer de elementen waartussen geïnterpoleerd moet worden.

  • Geef het aantal elementen op dat ertussen geplaatst moet worden.

  • De elementen die geïnterpoleerd kunnen worden zijn polylijnen, veelhoeken, type 3- en type 4-plaatsingen. De twee aangewezen elementen moeten hetzelfde elementtype en hetzelfde aantal punten hebben.