Snijpunt

Functie

Snijpunt bepalen van een lijn of cirkel, door het relapunt en een in te voeren punt, met een in te voeren hulplijn.

Werking

  • Een snijpuntsbepaling vindt plaats vanuit het relapunt. Verplaats zonodig eerst dit punt, met de optie Relapunt.

  • Wanneer de optie wordt geactiveerd terwijl een modellijn wordt aangewezen (iLine die rood oplicht), dan wordt deze lijn gebruikt.

  • Voer anders de twee punten van de hulplijn in.

  • Na het invoeren van het eindpunt van de snijlijn wordt het snijpunt van de snijlijn met de hulplijn bepaald.

Opmerkingen

  • Het geconstrueerde snijpunt kan ook in het verlengde van de aangewezen lijnstukken liggen.

  • Het snijpunt is onbepaald als de aangewezen punten evenwijdige lijnen opleveren. In dat geval wordt het projectiepunt gemarkeerd.