Symbool

Een symboolcomponent (type S) is een bundeling van elementen, waarvan de schaling uniform voor alle componentplaatsingen in de tekening bepaald wordt.

Dit type is speciaal bedoeld voor het representeren van symbolen (bijvoorbeeld een stopcontact), omdat de afbeeldingsschaal van alle symboolcomponenten in een tekening afzonderlijk van de overige elementen ingesteld kan worden.

Alle symbolen kunnen met de symboolschaal uniform geschaald worden.

Eigenschappen van de definitie

  • Bij het plaatsingspunt komen geen extra punten voor.

  • De definitie mag alle elementtypen bevatten, behalve maatlijnen.

Eigenschappen van de plaatsing

  • De positie en oriëntatie van de plaatsing worden gedefinieerd door een PCS.

  • De maat van de componentplaatsingen is afhankelijk van de instelling van de tekeningparameter symboolschaal.

  • De plaatsing heeft wel een referentievlak, maar het bovenvlak is altijd 0.

  • De plaatsing wordt in 3D-projecties (perspectief, parallel, of isometrie) niet afgebeeld.

  • De plaatsing kan ook altijd horizontaal worden afgebeeld, ongeacht de verdraaiing van de tekening. Dit is mogelijk door het richtingbepalende punt van het PCS, bij de invoer of bij het wijzigen, op het plaatsbepalende punt te plaatsen.

Documentatiesymbolen

Een componentplaatsing type S kan als documentatiesymbool gebruikt worden in andere componenten, dankzij de volgende eigenschap: codetekst (%-tekst) in een genest symbool krijgt niet de eigenschappen van de symbooldefinitie en plaatsing zelf, maar de eigenschappen van de component waarin dit symbool genest is. Door meerdere codeteksten op te nemen in een symbool en dit te plaatsen in andere componenten kunnen deze componenten in één keer voorzien worden van 'documentatie'.