Zichtbaarheidsinstellingen

Functie

Hier kunnen de schakelaars bediend worden die te maken hebben met zichtbaarheid van diverse onderdelen in het model. Deze instellingen zijn uitsluitend van toepassing op de schermweergave.

Werking

  • De schakelaar [✓] Projecties tonen onderdrukt al dan niet het projectiemechanisme als er een component actief is.

  • De schakelaars [✓] 2D in 3D tonen en [✓] 3D in 2D tonen kunnen gebruikt worden om in 2D-weergave objecten te tonen die normaliter slechts in 3D-weergave zichtbaar zijn, en vice versa. Ze werken alleen in een onverdraaide tekening, weergave in rode lijnen en volarceringen worden weggelaten. Ze zijn met name bedoeld voor makers van componenten.

  • De schakelaars [✓] Teksten, [✓] Maatlijnen, [✓] Referentieviews- en tekeningen, [✓] Arcering, [✓] Bewerkingsweergave, [✓] Referentiepunten en [✓] Raster kunnen worden gebruikt om de desbetreffende onderdelen en hulpmiddelen in de tekening al dan niet zichtbaar te maken op het scherm.

  • Met de schakelaar [✓] Schaduw worden de schaduwen in het model uitgeschakeld. Deze schakelaar kan gebruikt worden om tijdelijk de schaduwinstellingen uit de belichtingsparameters, instelbaar via de BIM-werkbalk, te onderdrukken, om het functioneren van Adomi tijdens de ontwerpfase te versoepelen.

Werkbalk en sneltoetsen

De zichtbaarheidsinstellingen zijn ook beschikbaar als werkbalk, zodat ze direct tijdens het ontwerpen bediend kunnen worden. Het is desgewenst ook mogelijk om via het sneltoetsentabblad op de instellingendialoog per schakelaar een sneltoets toe te wijzen om snel te kunnen schakelen.

Als een zichtbaarheidschakelaar bediend wordt via de werkbalk of een sneltoets, dan geldt de gekozen instelling binnen de huidige Adomi sessie. Bij het opnieuw opstarten van Adomi zullen de zichtbaarheidsinstellingen Bewerkingsweergave, Referentiepunten en Raster weer teruggezet worden naar de standaard die gekozen kan worden via Instellingen in het menu Utilities.