Zoek hulpstukken

Functie

Automatisch plaatsen van hulpstukken in een riool- of luchtstelsel.

Werking

 • Een voorwaarde voor het uitvoeren van dit commando, is dat het stelsel geschikt is voor berekenen.

 • Voor of direct na het starten van de functie moet door middel van een selectie (startpunt en/of stelselonderdeel) worden aangegeven op welk stelsel in de tekening de functie moet worden toegepast.

 • Allereerst wordt gecontroleerd of het stelsel geschikt is voor zoeken van hulpstukken (alle secties moeten zijn voorzien van een oplossingsbuis of -kanaal).

 • Vervolgens wordt op de knooppunten van de secties onderling en met de toestellen en het startpunt een bijbehorende oplossing gezocht.

 • Alle gewijzigde en/of toegevoegde hulpstukken secties zijn ten slotte geselecteerd.

Opmerkingen

 • De hulpstukken zijn reeds voorgedefinieerd in de bibliotheek.

 • Wanneer er een deel van de tekening geselecteerd is, dan wordt alleen voor de secties binnen de selectieset een bijbehorend hulpstuk gezocht.

 • De voorgaande sectie is bepalend voor welke productlijn het hulpstuk moet hebben.

  • Wanneer op een knooppunt secties elkaar ontmoeten van een verschillende productlijn dan wordt een component in de vorm van een uitroepteken '!' op het betreffende hulpstuk gezet, om de gebruiker te waarschuwen dat hier een materiaalovergang plaatsvindt.

  • Is een van de twee productlijnen op een ontmoeting van buizen van verschillende productlijnen een geluidswerende productlijn, dan wordt een hulpstuk geplaatst vanuit de geluidswerende productlijn.

 • Er wordt eveneens een uitroepteken '!' geplaatst als voor de ontmoeting van de buizen ter plaatse geen passende oplossing automatisch gevonden is.

 • Het uitroepteken kan desgewenst vervangen worden door een handmatig geplaatst hulpstuk, of de ontmoeting van de buizen kan worden aangepast om daarna de functie opnieuw uit te voeren.

 • Wanneer een gebruiker een hulpstuk zelf heeft gespiegeld met het spiegel commando en er bestaat een gespiegelde variant in de bibliotheek dan wordt de component ontspiegeld en wordt de componentcode gewijzigd in die van de gespiegelde variant. Dit gebeurt op deze wijze, omdat het mogelijk is dat een gespiegeld hulpstuk andere onderdelen bevat dan de niet gespiegelde.

 • Voor water-, cv- en gasstelsels kunnen de hulpstukken alleen handmatig geplaatst worden.

Elementhoogte gebruiken voor toestelleidingen

 • Voor toestellen die een referentievlak hebben dat gelijk is aan dat van de horizontale sectie aldaar en een negatieve of positieve elemthoogte, wordt bij het uitvoeren van deze functie automatisch een verticale toestelleiding ingevoegd.

 • Deze toestelleiding krijgt als referentievlak dat van de horizontale sectie en als elementhoogte de elementhoogte die aan het toestel was toegekend.

 • Het toestel krijgt daarna als referentievlak de waarde die oorspronkelijk als referentievlak was ingevuld, met daarbij de oorspronkelijke elementhoogte opgeteld. De elementhoogte van het toestel wordt ingesteld op 0.