GML

Functie

Bestand in .GML formaat importeren. GML-bestanden bevatten topografische, kadastrale of andere ruimtelijke informatie. Een import hiervan maakt deze modellen beschikbaar binnen Adomi.

Werking

Het is mogelijk om GML-bestanden te importeren die uit vlakken bestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om BGT-bestanden (Basisregistratie Grootschalige Topografie) van de PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), die te downloaden zijn vanuit de betreffende app: https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/. Voor deze BGT-bestanden is functionaliteit toegevoegd die het mogelijk maakt om alle losse bestanden die horen bij een export vanuit de basisregistratie in één keer te importeren. Bij het exporteren van de GML-bestanden vanuit de PDOK app kan desgewenst worden aangegeven welke bestanden er niet vanuit de basisregistratie moeten worden meegenomen. Ook sommige GML-bestanden die lijnen bevatten kunnen worden geïmporteerd, zoals kadastrale DKK-bestanden van de PDOK, die te downloaden zijn vanuit deze app: https://app.pdok.nl/kadaster/kadastralekaart/download-viewer/. Ook de DKK-bestanden kunnen desgewenst in één keer als set geïmporteerd worden.