Optiebalk Puntinvoer

Functie

Informatie oproepen en punten invoeren via constructieopties. Deze optiebalk wordt geactiveerd wanneer in de tekening een puntactie opgestart wordt.

Commando's

Knop

Sneltoets

Commando

Functie

F2

Relapunt

Relapunt verplaatsen.

F3

Horizontaal

In te voeren punt op horizontale lijn door het relapunt projecteren.

F4

Verticaal

In te voeren punt op de verticale lijn door het relapunt projecteren.

F5

Snijpunt

Snijpunt bepalen van een lijn of cirkel, door het relapunt en een in te voeren punt, met een in te voeren hulplijn of hulpcirkel.

F6

Loodlijn

Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die loodrecht staat op een hulplijn.

F7

Parallel

Projecteren van een punt op een lijn door het relapunt, die parallel loopt aan een hulplijn.

F8

Middenpunt

Bepalen van het punt op het midden van een lijnstuk tussen het relapunt en een ander punt.

F9

Grid

Numeriek

De coördinaten van een punt numeriek invoeren.