Opslaan viewprofiel

Functie

De actuele viewprofielparameters in een viewprofiel opslaan tijdens het bewerken van een tekening.

Werking

  • De knop voor het activeren van dit commando verschijnt door met de muis over de knop voor Opslaan view in de BIM-werkbalk te bewegen.

  • De bestandsselector verschijnt waar de naam van het viewprofiel kan worden ingevuld.

  • Vervolgens worden de actuele parameters in het viewprofiel opgeslagen.

Opmerkingen

  • Viewprofielen worden geladen met het commando Laden viewprofiel.

  • Views kunnen een verwijzing bevatten naar een viewprofiel. De views worden hierop automatsich aangepast.

  • Een viewcomponent verwijst ook altijd naar een viewprofiel.