Openen/nieuwe plot

Functie

Bestaand plot openen of nieuw plot aanmaken.

Werking

  • Selecteer in de bestandsselector een bestaand plot in de map van de huidige projectbibliotheek of een submap ervan, of voer een nieuwe bestandsnaam in.

  • Ook kan via het snelmenu een view uit de huidige tekeningmap en uit de map van de projectbibliotheek worden geselecteerd.

  • Wanneer het plot nog niet bestaat, kan vervolgens een bestaand plot worden geselecteerd om als sjabloon te dienen.

Opmerkingen

  • De papiermaat van het plot kan numeriek worden aangepast door een van de grips van het papierkader aan te wijzen.

  • Wijzigingen die zijn aangebracht in de huidige tekening, view of plot worden automatisch opgeslagen. Zie verder Automatische backup van wijzigingen.