Openen component

Functie

Bestaande component- of stijldefinitie wijzigen.

Component of stijl selecteren

 • Wanneer één component- of stijlplaatsing is geselecteerd dan zal de bijbehorende component- of stijldefinitie worden gewijzigd.

 • Wanneer niets geselecteerd is verschijnt de componentenselector om het component of de stijl te selecteren die gewijzigd moet worden.

 • Na bevestiging wordt het component actief gemaakt. Wanneer vooraf geen componentplaatsing was geselecteerd dan wordt het component op de tekeningoorsprong actief gemaakt.

Stijlen

 • Wanneer er een stijl geselecteerd is verschijnt de bijbehorende eigenschappendialoog:

  • Kleurstijl

  • Lijnstijl

  • Vlakstijl

  • Tekststijl

  • Visualisatiestijl

  • Schaalstijl

  • Correctiestijl

  • Materiaalstijl

Tekst- en Maat-componenten

 • In het geval van de componenttypen Tekst en Maat verschijnt de bijbehorende eigenschappendialoog. Wanneer deze dialoog wordt verlaten dan wordt het component weer gesloten. Wanneer de dialoog verlaten is met de knop [OK], dan wordt de gewijzigde component opgeslagen in de projectbibliotheek.

Overige componenttypen

 • Bij andere componenttypen wordt de componentplaatsing in de tekening vervangen door de bijbehorende componentdefinitie (het component wordt actief).

 • Wijzigingen aan het component worden definitief door gebruik te maken van het commando Sluiten component.

Opmerkingen

 • Dat er een component geopend is, wordt aangegeven door een rode driehoek bij het Adomi-logo op de optiebalk. Verder staat de componentcode tussen vierkante haken in de titel van het Adomi-venster achter de tekeningnaam.

 • Bij alle componenttypes, behalve Tekst, Maat en stijlen, kunnen in deze geopende toestand nieuwe elementen aan de componentdefinitie worden toegevoegd en bestaande elementen worden gewijzigd. Het wijzigen wordt afgesloten met het commando Sluiten component, waarna de componentdefinitie weer vervangen wordt door de componentplaatsing. Met het commando Annuleren wijzigingen kan het actieve component weer gesloten worden zonder de gemaakte wijzingen op te slaan.

 • LET OP! Dit commando kan niet gebruikt worden om een nieuw component af te leiden van een bestaand component. Dit omdat bij het commando Sluiten component de component altijd wordt opgeslagen onder dezelfde code. Gebruik in dat geval het commando Nieuwe component met een componentcode als sjabloon.

 • Bij stijlen en bij de componenttypen Tekst en Maat is het commando Vorige versie zichtbaar. Hiermee kan de definitie teruggezet worden naar een eerdere versie van de component. (Gebruik Annuleren wijzigingen als er per ongeluk, of te vaak op Vorige versie is geklikt.)

Meldingen

Melding

Betekenis

Component is geblokkeerd!

De componentdefinitie kan niet worden gewijzigd, omdat deze al door een andere gebruiker, via het netwerk, gewijzigd wordt. Onder bepaalde omstandigheden kan een componentdefinitie in een bibliotheek oneigenlijk geblokkeerd blijven. Met ArkMaint Bestandsonderhoud kan dit ongedaan gemaakt worden.

Er is al een component actief! Doorgaan?

Meerdere componenten kunnen tegelijkertijd actief zijn. Nieuwe elementen worden toegevoegd aan het component dat het laatst actief is gemaakt. Wanneer gestapeld actief maken niet gewenst is, sluit dan eerst de actieve componentdefinitie af, met het commando Sluiten component.

Selecteer één element!

Er kunnen niet meerdere componenten in één keer actief worden gemaakt.

Component/stijl is beschermd en kan niet worden bewerkt.

Het component heeft beperkte mogelijkheden voor wijzigen en eventueel voor inkijken omdat het ingesteld is met beperkte rechten.

Codes die beginnen met XXX zijn gereserveerd voor XXX. Hiervoor geldt in Adomi speciale functionaliteit. Weet je zeker dat je een component wilt bewerken waarvan de code begint met XXX?

Het component kan worden bewerkt, maar de opbouw, eigenschappen en inhoud van het component maken speciale Adomi functionaliteit mogelijk. Denk hierbij aan MTL-componenten waar de materiaalbeheerfunctie op reageert, of ARK-componenten die bijvoorbeeld dynamische labels of leidingstelsels aansturen. Pas je zo'n component op de verkeerde manier aan, dan kan deze functionaliteit in dit project verloren gaan.