Prefab

Functie

Een prefabtekening genereren op basis van een selectie elementen.

Werking

 1. Selecteer een groep elementen voor de prefab.

 2. Start de functie 'Abico > Prefab'.

 3. Geef een naam voor het prefabdeel op (onderin het scherm).

 4. Wanneer de selectie elementen bevat zonder productinformatie (zoals teksten) verschijnt hierover een melding.

 5. Indien gewenst kan de aangemaakte prefabtekening geopend worden. Prefabtekeningen worden automatisch geplaatst in een map 'Prefab' binnen de projectmap, inclusief automatisch gegenereerde views.

Aanpassen van labelcodes

 • Het is mogelijk om de codes van de prefabonderdelen te vervangen.

 • Dit kan door het het bestand 'prefab.txt' te wijzigen. Het bevindt zich in de map die door Windows wordt gebruikt om gebruikerspecifieke bestanden te bewaren: op de harde schijf onder %appdata%\Arkey Systems\Abico.

 • Dit wordt alleen toegepast op prefabtekeningen die na deze wijziging worden gegenereerd.

Aanpassen van labelpositie

 • Wanneer labels een ongewenste plaatsing hebben gekregen kunnen deze worden aangepast:

  1. Open het prefabcomponent.

  2. Verplaats de gewenste labels.

  3. Sluit het prefabcomponent.

Aanpassen van de labelinhoud

 • Standaard wordt op een prefablabel de prefabcode van een hulpstuk of het sectienummer van een buis getoond.

 • Door het prefabcomponent te openen, en vervolgens een labelcomponent te openen, kan de tekst die als label getoond wordt aangepast worden.

 • Voor de buizen en voor de hulpstukken worden aparte labelcomponenten gebruikt, dus deze kunnen daardoor ook apart van elkaar worden bewerkt.

Prefabuitvoer inregelen

 • In de Abico-map bevinden zich in de map 'leiding' een aantal bestanden waarmee de uitvoer van de prefabfunctie ingeregeld kan worden.

 • De bestanden ArkCSomm.txt en ArkCZaag.txt kunnen worden gebruikt om de lay-out van de telresultaten op de prefabtekening te wijzigen. Deze bestanden worden door Adomi gebruikt wanneer er in de projectmap geen projectspecifieke en in de AppData-map (Gebruikers[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Arkey Systems\Abico) geen gebruikersspecifieke ArkCSomm.txt en ArkCZaag.txt aanwezig zijn. Zie ook de informatie over de functie Tel producten.

 • De submap Prefab bevat een Adomi-model Prefab.drw, met een view Prefab.vrw en een plotblad Prefab.prw, die de gelegenheid bieden om de standaard prefabtekening en -plot te personaliseren.

 • In het bestand Prefab.txt kan voor elke componentcode ingesteld worden welke prefabcode er getoond moet worden in de overzichten en op de tekening, en welke omschrijving bij elke componentcode hoort. Zie hierboven bij 'Aanpassen van labelcodes' om de locatie van dit bestand te vinden.