Uitwerken stelsel

Functie

Dit commando werkt het stelsel getekend met de objecten uit een merkloze bibliotheek uit door het te dimensioneren, buizen te plaatsen en, indien beschikbaar, ook hulpstukken. Hiertoe worden de commando's Controleer stelsel, Dimensioneer stelsel en Zoek hulpstukken na elkaar uitgevoerd.

Werking

  • Bij het activeren van het commando worden de commando's één voor één uitgevoerd.

  • Een volgend commando wordt alleen gestart wanneer het vorige commando zonder problemen voltooid is.

  • Zie voor de exacte werking de beschrijving van commando's zelf.

Tip

In het geval van foutmeldingen raden we aan om de verschillende commando's apart uit te voeren.

Elementhoogte gebruiken voor toestelleidingen

  • Voor toestellen die een referentievlak hebben dat gelijk is aan dat van de horizontale sectie aldaar en een negatieve of positieve elemthoogte, wordt bij het uitvoeren van deze functie automatisch een verticale toestelleiding ingevoegd.

  • Deze toestelleiding krijgt als referentievlak dat van de horizontale sectie en als elementhoogte de elementhoogte die aan het toestel was toegekend.

  • Het toestel krijgt daarna als referentievlak de waarde die oorspronkelijk als referentievlak was ingevuld, met daarbij de oorspronkelijke elementhoogte opgeteld. De elementhoogte van het toestel wordt ingesteld op 0.