Selecteer op eigenschappen

Functie

Selecteren van het stelsel, secties, toestellen, startpunten en hulpstukken, zo nodig aan de hand van hun eigenschappen.

Werking

 • Deze functie is beschikbaar voor riool- en luchtstelsels.

 • Wanneer er elementen zijn geselecteerd dan wordt vervolgens gekeken of alle geselecteerde elementen van dezelfde objectsoort zijn (secties/toestellen/hulpstukken).

 • Wanneer er geen elementen zijn geselecteerd, of elementen van verschillende objectsoorten, dan verschijnt er een dialoog waarin aangegeven moet worden welk objectsoort geselecteerd moet worden:

  • [Sectie]

  • [Lozingstoestel] of [Rooster]

  • [Hemelwaterafvoer]

  • [Startpunt]

  • [Hulpstukken]

 • Na de aanklikken van een van de knoppen volgt een dialoog met de eigenschappen behorend bij het objectsoort. Bij het objectsoort hulpstukken worden geen velden met eigenschappen weergegeven.

 • Deze dialoog is analoog aan die van het commando Wijzig eigenschappen, behorend bij de objectsoort.

 • Wanneer één of meer elementen van hetzelfde objectsoort zijn geselecteerd dan verschijnt een waarde bij de eigenschappen die voor alle elementen gelijk zijn.

 • Wanneer direct op de [OK]-knop wordt gedrukt, dan worden alle elementen geselecteerd van de betreffende objectsoort.

 • Het is mogelijk om selectievoorwaarden aan de eigenschappen te stellen door een waarde voor een eigenschap in te vullen en vervolgens één of meer knoppen ([<], [(=)] of [>]) in te drukken. Deze knoppen staan achter de waarde van de eigenschap.

 • Wanneer de [<]- en de [>]-knoppen worden ingedrukt, dan betekent dit 'ongelijk aan de ingevulde waarde'.

 • Wanneer op de [OK]-knop wordt gedrukt, dan worden alle elementen geselecteerd waarvan de eigenschappen voldoen aan de ingevulde selectievoorwaarden.

Opmerkingen

 • Wanneer de optie [✓] Huidige set is aangevinkt, dan wordt alleen gezocht binnen de elementen die reeds geselecteerd zijn.

 • Wanneer de optie [✓] Actieve stelsel is aangevinkt, dan betekent dit dat alleen elementen die bij het actieve stelsel horen worden geselecteerd. Elementen van het juiste objectsoort die los in de tekening staan, worden dan niet geselecteerd.