Zichtbare lagen

Functie

De zichtbaarheid en de protectie van lagen wijzigen, de actuele lageninstelling opslaan en het overzicht van de gebruikte lagen opvragen.

Zichtbare lagen

 • Als de optie 🔘 Zichtbare lagen... geselecteerd is, kan de zichtbaarheid van lagen ingeregeld worden.

 • Door op één van de knoppen [1] t/m [127] te klikken, wordt de betreffende laag afzonderlijk aan- of uitgezet.

 • Door op één van de knoppen [+ -] te klikken, wordt een groep van 10 lagen aan- of uitgezet.

 • Door op [++] te klikken, worden alle lagen, ook alle sublagen, aangezet.

 • Door op [--] te klikken, worden alle lagen, ook alle sublagen, uitgezet.

 • Er kan in één handeling een serie opeenvolgende lagen aan/uit worden gezet door de linker muisknop in te drukken op de eerste knop van de serie en los te laten op de laatste knop. De verandering van de eerste knop is bepalend voor de rest van de serie.

Zichtbare sublagen

 • Als de optie 🔘 Zichtbare sublagen geselecteerd is, kan de zichtbaarheid van sublagen aan- of uitgezet worden.

 • Door op [++] te klikken, kunnen alle sublagen aangezet worden.

 • Door op [--] te klikken, kunnen alle sublagen uitgezet worden.

 • Door op [+-] te klikken, kunnen de sublagen van een laag aan-/uitgezet worden.

 • Met de knoppen [0] t/m [9] kunnen per laag sublagen afzonderlijk aan-/uitgezet worden.

Beschermde lagen

 • Als de optie 🔘 Beschermde lagen geselecteerd is, kan de protectie van lagen ingeregeld worden.

 • De bescherming kan aan- of uitgezet worden op gelijke wijze als bij het instellen van de zichtbaarheid van de lagen; zie hierboven.

Gebruikte lagen

 • De schakelaar [✓] Gebruikte lagen vraagt een overzicht van de gebruikte lagen op.

 • Als deze schakelaar aan staat, worden de ongebruikte (sub)lagen grijs weergegeven.

 • Zolang deze schakelaar aanstaat, kunnen (sub)lagen die niet gebruikt zijn niet aan-/uitgezet worden.

Opmerkingen

 • De zichtbaarheid van laag 0 kan niet worden uitgezet en de protectie van laag 0 kan niet worden aangezet.

 • Na bevestiging van de dialoog (met [OK]) wordt het scherm direct opnieuw opgebouwd volgens de nieuwe (sub)lageninstelling.

 • Als de dialoog wordt afgebroken (met [Annuleren]) worden de veranderingen aan de (sub)lagen-instelling niet overgenomen.