Annuleren wijzigingen

Functie

Hiermee kunnen eventuele gemaakte wijzigingen in de tekening of component ongedaan worden gemaakt.

Werking

  • Bij het activeren verschijnt de melding: "Wijzigingen laten vervallen?"

  • Bij bevestiging:

    • Wanneer er geen component actief is, worden eventuele gemaakte wijzigingen in de tekening ongedaan gemaakt.

    • Wanneer er wel een component actief is, wordt het component afgesloten en worden de gemaakte wijzigingen niet opgeslagen.