Punt roteren

Functie

Het aangewezen punt roteren om een rotatiecentrum over een hoek.

Werking

  • Voer een punt voor het rotatiecentrum in, gevolgd door het begin- en eindpunt van de rotatiehoek.

Opmerkingen

  • Na het invoeren van het rotatiecentrum en het beginpunt van de rotatiehoek, wordt een hulpcirkel getoond, met het rotatiecentrum als middelpunt en het beginpunt van de rotatiehoek als straalbepalend punt.

  • Bij het invoeren van het eindpunt van de rotatiehoek, zal de automatische snapfunctie ook snijpunten van deze cirkel met andere elementen vinden.

  • Het roteren over een bepaald aantal graden kan door het beginpunt van de rotatiehoek horizontaal, rechts naast het rotatiecentrum aan te wijzen, en het eindpunt numeriek in te voeren, met de schakelaar [✓] Polair aan.

  • Bij het punt-roteren van een PCS wordt zowel de positie als de oriëntatie van het PCS aangepast. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om achteraf de oriëntatie van een maatlijn te wijzigen, zonder dat de controlepunten verplaatst worden.

  • Symboolcomponenten en teksten kunnen de bijzondere eigenschap hebben dat zij altijd horizontaal t.o.v. het scherm getekend te worden, ongeacht de verdraaiing van de tekening. Bij het punt-roteren van het PCS wordt deze eigenschap uitgezet.

  • Als bij het invoeren van het eindpunt van de rotatiehoek de Ctrl-toets is ingedrukt, wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde elementen.

  • Wanneer in preselectietoestand één enkel element met een PCS is geselecteerd, dan kan deze automatisch worden geroteerd in stappen van de automatische snaphoek door op de TAB-toets te drukken.