Schaalstijl

Functie

De eigenschappen van een Lijnschaalstijl, Vlakschaalstijl of Tekstschaalstijl instellen. Voor alle drie soorten schaalstijlen (Lijnstijl, Vlakstijl en Tekststijl) wordt dezelfde dialoog gebruikt.

Schaalstijl instellen

Via het commando Nieuwe component wordt, na het kiezen van de optie Stijl en vervolgens Lijn-, Vlak- of Tekstschaalstijl, een dialoog opgeroepen waarin de verschillende eigenschappen van deze schaalstijl kunnen worden ingesteld.

Omschrijving

  • Hier kan een omschrijving van de stijl worden ingevoerd.

Code

  • Selecteer één of meerdere regels met plotschalen en druk op de knop [Code] om bij die plotschalen een andere stijlcode te kiezen. Vervolgens verschijnt de stijlselector om een stijl te selecteren.

Geen

  • Selecteer één of meerdere regels met plotschalen en druk op de knop [Geen] om bij die plotschalen de stijlcode leeg te maken.

Nieuwe stijl of wijzigen stijl

  • Met de knoppen [Nieuwe stijl...] en [Wijzigen stijl...] is het mogelijk om direct vanuit deze dialoog vlak- of lijnstijlen te wijzigen en nieuwe aan te maken.

OK

  • Wanneer de knop [OK] wordt ingedrukt, verlaat u de dialoog. Vervolgens wordt de stijldefinitie met de ingestelde attributen opgeslagen in de projectbibliotheek.

Opmerkingen

  • De stijlen die bij de knop [Code] geselecteerd kunnen worden moeten van gelijksoortig stijltype zijn, maar deze mogen dan niet zelf ook een schaalstijl zijn. Ze moeten zelf een definitie van de grafische attributen bevatten.

  • Wanneer de code leeg is, dan wordt er bij de betreffende doel- en plotschaal niets afgebeeld.