Online bestellen

Functie

De functie is bedoeld om een online bestelling bij DYKA te doen van de DYKA-producten die in de tekening aanwezig zijn. De functie telt de aanwezige DYKA-objecten, en maakt hiervan een XML-bestand, dat direct kan worden gecommuniceerd met DYKA.

Werking

  • Wanneer het commando wordt gegeven, dan verschijnt er een dialoog met de door DYKA vereiste invoervelden.

  • Hierna zal het XML-bestand met de naam van het model worden opgeslagen in de projectmap.