Buizen

Deze bibliotheek bevat een aantal reeksen met buizen van verschillende leveranciers.

Eigen buizenreeks

Ook bestaat de mogelijkheid om hier een eigen reeks samen te stellen met de naam "Mijn buizen", of met een zelf te bepalen naam, die gevuld kan worden met de elementen die aanwezig zijn in de beschikbare bibliotheken. Het is tevens mogelijk om zo'n aangepast buizenbestand beschikbaar te maken voor alle projecten die vanaf dat moment met Abuis worden gedimensioneerd. Open hiertoe een leeg Abuis-project, maak de gewensten buizenreeksen aan en sla het bestand op onder de naam Standard.PBW. Sla dit sjabloonproject op onder \Gebruikers[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Arkey Systems\Abuis. Na het herstarten van Abuis zal dit sjabloonproject als uitgangspunt voor nieuwe berekeningen gebruikt worden.

Eigenschappen buizen

 • Inwendige diameter

  • Onder inwendige diameter wordt de inwendige diameter van de betreffende buis verstaan.

  • De inwendige diameter is van belang voor de vergelijking met de berekende diameter.

  • De inwendige diameter is opgegeven in millimeters.

 • Uitwendige diameter

  • Onder de uitwendige diameter wordt de nominale diameter van de betreffende buis verstaan.

  • De nominale diameter wordt op de berekening afgedrukt.

  • De nominale diameter wordt opgegeven in millimeters.

 • Inch maat

  • Het programma maakt het mogelijk om in plaats van nominale diameters in mm een maat in inches op te geven.

  • Wanneer er een maat in inches is opgegeven dan zal in plaats van de nominale diameter de maat in inches worden vermeld.