Kleurstijl

Functie

De eigenschappen van een Kleurstijl instellen.

Kleurstijl instellen

Via het commando Nieuwe component wordt, na het kiezen van de optie Stijl en vervolgens Kleurstijl, een dialoog opgeroepen waarin de verschillende eigenschappen van de kleurstijl kunnen worden ingesteld.

Omschrijving

  • Hier kan een omschrijving van de stijl worden ingevoerd.

Kleur

  • Via deze knop kan de kleur(waarde) voor de kleurstijl ingesteld worden. De knop toont de gekozen kleur en daarnaast de daarvan afgeleide grijswaarde. Wanneer op deze knop wordt gedrukt dan verschijnt een dialoog waarmee een kleur gekozen kan worden. Bevestig de keuze door de OK-knop in te drukken.

OK

  • Wanneer de knop [OK] wordt ingedrukt, wordt de dialoog verlaten. Vervolgens wordt de stijldefinitie met de ingestelde attributen opgeslagen in de projectbibliotheek.