Tekststijl

Functie

De eigenschappen van een Tekststijl instellen.

Tekststijl instellen

Via het commando Nieuwe component wordt, na het kiezen van de optie Stijl en vervolgens Tekststijl, een dialoog opgeroepen waarin de verschillende eigenschappen van de tekststijl kunnen worden ingesteld.

Omschrijving

 • Hier kan een omschrijving van de stijl worden ingevoerd.

Kleur

 • Voor de kleur van de tekststijl kan direct een kleur worden gekozen, of als verwijzing naar een kleurstijl via de knop [...]. De overige knoppen naast het invoerveld kunnen gebruikt worden om een nieuwe kleurstijl aan te maken en te selecteren, of de gekozen kleurstijl te bewerken.

Teksthoogte

 • De teksthoogte wordt in millimeters opgegeven.

 • Standaard is deze waarde in papiermaat, maar door de schakelaar [✓] Papiermaat uit te zetten wordt de maat als wereldmaat ingesteld.

Lettertype

 • Voor het lettertype is de optie 🔘 Standaard lettertype beschikbaar.

 • Er kan ook gekozen worden voor een 🔘 TrueType letterltype, dat vervolgens via de knop [...] gekozen kan worden.

 • Via deze knop [...] kunnen ook de opties vet, cursief, onderstreept en doorgestreept worden ingesteld.

 • De daarbij gekozen tekstgrootte in punten wordt omgerekend naar de teksthoogte in mm.

Horiontale en Verticale uitlijning

 • Via deze knoppen schakelt u de standaard horizontale en verticale uitlijning in, voor het moment dat de stijl wordt geplaatst.

Regelafstand

 • De regelafstand wordt ingesteld als een percentage, waarbij 100% de standaard regelafstand geeft van tweemaal de teksthoogte.

Achtergrond wissen

 • Met de schakelaar [✓] Achtergrond wissen wordt het afdekken van de ondergrond van de tekst aan- of uitgezet.

Oriëntatie altijd omhoog/naar links

 • Met de schakelaar [✓] Oriëntatie altijd omhoog/naar links wordt het automatisch verticaal omklappen van de tekst aan- of uitgezet.

OK

 • Wanneer de knop [OK] wordt ingedrukt, wordt de dialoog verlaten. Vervolgens wordt de stijldefinitie met de ingestelde attributen opgeslagen in de projectbibliotheek.

Opmerkingen

 • De teksthoogte kan in modelmaat of papiermaat worden opgegeven. Tekst in papiermaat krijgt bij plotten altijd de opgegeven hoogte, ongeacht de plotschaal. Voor het afbeelden op het scherm wordt de hoogte vermenigvuldigd met de doelschaal en het tekstschaalpercentage.

 • Bij tekst in wereldmaat is de grootte op het scherm niet afhankelijk van de doelschaal en tekstschaal, maar alleen van de schermschaal, net als andere elementen, zoals lijnen. Bij het plotten wordt de maat juist wel verschaald met de plotschaal.