Spoelkraan

Functie

Het invoegen van een spoelkraan.

Werking

 • Voeg een spoelkraan toe aan de geselecteerde sectie door een keuze te maken uit de lijst

 • Ook is het mogelijk om zelf een spoelkraan aan de reeks toe te voegen.

 • Een spoelkraan in een stelsel bevat:

  • een verwijzing naar een spoelkraan in de bibliotheek

  • een aantal instellingen die u kunt laten afwijken van de standaardinstellingen voor het gehele stelsel

  • de berekende waardes

Instellingen spoelkraan

 • Aantal spoelkraaneenheden

  • Hier wordt de belasting van de spoelkraan ingevuld in spoelkraaneenheden.

  • Het betreft spoelkranen (tappunten) waarvan verwacht mag worden dat de gelijktijdigheid in gebruik zich gedraagt volgens de vergelijking 0.417 * vierdemachtswortel uit n, waarbij n het aantal spoelkraaneenheden is.

  • Een spoelkraaneenheid vertegenwoordigt een capaciteit van 0.417 l/s (1500 l/h).

  • Voor het omrekenen van een volumestroom naar spoelkraaneenheden verwezen we naar het VEWIN-werkblad berekeningsgrondslagen.

  • De meest gebruikelijke eenheden zijn:

   • toiletspoelkraan = 16 spoeleenheden

   • urinoirspoelkraan = 1 spoeleenheid

 • [✓] Afwijkende min. voordruk (kPa)

  • Spoelkranen vereisen, afhankelijk van de specificaties, een bepaalde voordruk.

  • Hier kan een tappuntvoordruk die afwijkt van de algemene voordruk worden opgegeven.

 • Berekende waardes

  • Onder de berekende waardes op het tabblad Spoelkraan staan alle rekenresultaten voor de geselecteerde sectie.