Sectie

Functie

Het invoegen van een sectie.

Werking

 • Met deze functie kan een sectie toegevoegd worden aan een beginpunt of aan een andere sectie.

Opmerking

 • Een stelsel moet uit minimaal 2 secties bestaan om als geldig stelsel aangemerkt te worden.

Instellingen sectie

 • Sectie id

  • In dit veld kan het sectienummer worden ingevoerd.

  • Dit kan ook achteraf met de functie Secties hernummeren.

  • Er kunnen alleen cijfers ingevoerd worden.

 • Lengte (m)

  • Hier vult u de lengte van de sectie in.

  • De lengte van een sectie kan maximaal 999 meter bedragen.

  • Bij elke knoop kan het programma de diameter wijzigen.

  • Wanneer een sectie langer is dan 5 meter dan is het aan te bevelen om de sectie in meerdere secties (buizen) te verdelen.

  • Op deze manier maakt u optimaal gebruik van de optimalisatierekentechnieken van het programma en krijgt u een zo economisch mogelijk ontwerp.

 • Statische hoogte (m)

  • Hier vult u, gemeten vanaf het begin van de sectie tot aan het einde van de sectie de som van de statische verhogingen of verlagingen in.

  • Deze invoer gebruikt u om de statische verhoging of verlagingen aan te geven (het verschil in hoogte).

  • Deze invoer kan ook gebruikt worden of worden gecombineerd met plaatselijke drukverliezen, die optreden door verhoogde weerstanden in toestellen en appendages.

  • Dergelijke weerstanden kunt u ook invoeren bij reduceertoestel.

  • Het programma is zo ontworpen dat wanneer u op een sectie een verhoging of een verlaging aangeeft alle leidingsecties die na deze sectie zijn aangesloten worden verhoogd of verlaagd.

  • Deze optie voorkomt dat u voor elk tappunt of sectie de statische hoogte ten opzichte van de referentieknoop (knoop 1) dient op te geven.

 • [✓] Maximale stroomsnelheid

  • Voor het berekenen van het stelsel maakt u hier een keuze met welke maximaal toelaatbare stroomsnelheid u het stelsel wilt berekenen.

  • De stroomsnelheidsselectie voor de hele installatie maakt u bij de watermeter. - Per sectie kunt u daarop nog een uitzondering maken.

  • Op sectieniveau geeft u alleen die afwijkingen op die afwijken van de keuzen die u heeft gemaakt bij de standaard sectie-instellingen.

  • De maximale stroomsnelheid wordt gekozen om erosie te voorkomen en om geluidsproductie tegen te gaan.

  • Een lagere stroomsnelheid in leidingen geeft ook minder kans op waterslag.

  • In verband met erosieverschijnselen wordt in koudwaterleidingen een maximale stroomsnelheid aangehouden van 2 m/s.

  • Geluidshinder wordt zoveel mogelijk vermeden wanneer een stroomsnelheid van maximaal 1 m/s wordt aangehouden.

  • In warmwater circulatieleidingen mag een maximale stroomsnelheid van 0.7 m/s worden toegelaten.

  • Wanneer u een afwijkende stroomsnelheid wilt invoeren ten opzichte van de standaardinstelling, dan kunt u dit per sectie invoeren.

 • [✓] Reeks buizen

  • Hier wordt voor deze sectie vastgelegd, afwijkend van de standaard sectie-instellingen, uit welk buizenbestand bij de berekening gekozen moet worden.

  • De standaardinstellingen van de sectie worden gedefinieerd bij de watermeter.

 • [✓] Buis

  • Voorselectie van de buisdiameter voor deze sectie.

  • De voorselectie van de buisdiameter wordt gebruikt om vooraf een gewenste buisdiameter op te geven.

  • Het programma houdt rekening met uw keuze.

  • Als echter in relatie tot het toegelaten drukverlies, snelheid en capaciteit de voorselectie niet mogelijk is – een te kleine diameter - dan wordt uw keuze genegeerd en zal het programma de gewenste diameter tonen.

 • [✓] Isolatie

  • Deze optie is van belang voor het berekenen van het warmteverlies in de aanvoerleidingen van een warmwaterinstallatie ter bepaling van het circulatievolume waarmee het circulatiestelsel berekend wordt.

  • De isolatiesoort voor de aanvoerleidingen kan per stelsel en per sectie worden aangegeven.

  • Standaard staat de isolatiewaarde ingesteld op Cu +25 mm.

 • Circulatiepunt

  • Bij het invoeren van een circulatiestelsel dient u aan te geven waar het stelsel overgaat in het circulatiestelsel.

  • Wanneer na deze sectie het circulatiestelsel begint dan dient u op deze buis te kiezen voor "Ja".

  • In alle andere gevallen laat u deze keuze op "Nee" staan.

  • De circulatieknooppunten kunnen willekeurig in het aanvoerstelsel worden gekozen.

  • Het is niet toegestaan om meerdere circulatieknooppunten in serie, van de stroomrichting, in te voeren.

  • De invoer van de knooppuntnummering moet, zoals gebruikelijk, met de stroomrichting mee zijn.

 • Rechtstreeks retour

  • Met deze knop kan worden aangegeven of de circulatieroute gelijk is aan de aanvoerroute of dat deze afwijkt.

 • Berekende waardes drukverlies

  • Onder de berekende waardes op het tabblad sectie staan alle rekenresultaten voor de geselecteerde sectie.

Instellingen circulatiesectie

 • [✓] Lengte

  • Hier kan een afwijkende lengte worden ingevuld indien de retourleiding een ander traject volgt dan de aanvoerleiding.

  • Wanneer voor de optie Rechtstreeks retour is gekozen, staat deze lengte standaard op 0 omdat er een afwijkende lengte ingevoerd moet worden.

 • [✓] Statische hoogte

  • Hier kan een afwijkende statische hoogte worden ingegeven.

 • [✓] Reeks buizen -Hier wordt voor deze sectie vastgelegd, afwijkend van de standaard sectie-instellingen, uit welk buizenbestand bij de berekening gekozen moet worden. De standaardinstellingen van de sectie worden gedefinieerd bij de watermeter.

 • [✓] Buis

  • Voorselectie van de buisdiameter voor deze sectie.

  • De voorselectie van de buisdiameter wordt gebruikt om vooraf een gewenste buisdiameter op te geven.

  • Het programma houdt rekening met uw keuze.

  • Als echter in relatie tot het toegelaten drukverlies, snelheid en capaciteit de voorselectie niet mogelijk is – een te kleine diameter - dan wordt uw keuze genegeerd en zal het programma de gewenste diameter tonen.

 • Isolatie

  • Zie Isolatie.

  • Standaard staat de isolatiewaarde ingesteld op Cu +25 mm.

 • Berekende waardes drukverlies

  • Onder de berekende waardes op het tabblad circulatiesectie staan alle rekenresultaten met betrekking tot de circulatie voor de geselecteerde sectie.