Pakken klembord

Functie

Het kopiëren van elementen en de bijbehorende componenten van het Windows-klembord naar de huidige tekening en projectbibliotheek.

Werking

 • Bij plakken worden ingevoegde elementen geplaatst t.o.v. het relapunt, maar ze worden ook geselecteerd en het commando Verplaatsen wordt geactiveerd zodat de elementen direct kunnen worden verplaatst naar de gewenste positie.

 • Voer het punt in waar de elementen moeten worden geplaatst.

 • Bij plakken in een tekening met een andere projectbibliotheek worden ook alle gebruikte componentdefinities meegenomen. Wanneer er een conflict is, doordat er al een component bestaat met dezelfde code maar een andere inhoud, dan verschijnt een dialoog waarin aangegeven kan worden wat er gedaan moet worden:

  • 🔘 Bestaande componenten handhaven, afwijkende componenten niet plakken

  • 🔘 Bestaande componenten overschrijven

  • 🔘 Te plekken componenten zonodig andere codes geven

  • Met de knop [Toon dubbele componenten] kan inzichtelijk worden gemaakt welke componenten een conflict in de bibliotheek opleveren.

  • Met [OK] wordt het commando afgesloten met de gekozen instelling. [Annuleren] breekt het commando af.

Opmerkingen

 • Als de nieuwe componenten hernoemd moeten worden, krijgt de te plakken component een volgnummer achteraan de code. Voorbeeld: als code 'KOLOM' al bestaat wordt de nieuwe code 'KOLOM__1'.

 • Hierdoor wordt gegarandeerd dat elementen na het plakken dezelfde componentdefinities gebruiken als ervoor. Wanneer er componenten voorkomen met dezelfde code en een ander type, worden deze altijd hernoemd.

 • Bij de commando's Kopiëren klembord en Knippen klembord wordt het relapunt op de linkeronderhoek van de selectieset gezet. Bij het plakken wordt de linkeronderhoek van de verzameling geplakte elementen op het relapunt gezet. Dus binnen dezelfde tekening werkt knippen en direct daarna plakken positieneutraal.

 • Bij het plakken wordt gekeken of de componenten texturen gebruiken. Als dat zo is, worden de texturen ook gekopieerd.

 • Bij plakken in een tekening wordt gekeken of er alleen componentdefinities op het klembord staan. Dit kan ontstaan wanneer componenten naar het klembord zijn gekopieerd vanuit het commando Bibliotheek beheren. Als dat zo is, dan wordt gevraagd of er ook componentplaatsingen van gemaakt moeten worden. Als op die vraag met [Nee] wordt geantwoord, worden alleen de componentdefinities overgehaald naar de projectbibliotheek.

 • Adomi-elementen kunnen alleen worden geplakt in Adomi-vensters. Om een afbeelding van elementen in andere applicaties te kunnen plakken kan via het commando Afdrukken een afbeelding worden geëxporteerd.

 • Bij tekeningen met databases worden de databasevelden meegekopieerd wanneer deze in beide databases dezelfde naam en eigenschappen hebben.