Sprongen in riool- en luchtstelsels

In een riool- of luchtstelsel kun je een sprong (of versleping) toepassen: een diagonaal geplaatste buis tussen horizontale of verticale buizen in, waarbij het stelsel een samenhangend geheel blijft. Als de hoek die gemaakt wordt het toestaat, zal Adomi ook automatisch de bijbehorende bochten aan weerszijden van de sprong plaatsen. Het werken met sprongen komt bijvoorbeeld van pas bij het ontwerpen van standleidingen of hemelwaterafvoerbuizen waarin een diagonaal deel noodzakelijk is.

Sprongen toepassen

  • In de merkloze riolerings- en luchtbibliotheek is een sprongcomponent toegevoegd, dat in het ontwerp geplaatst kan worden

  • Het eerste punt van de sprong geeft het lage punt aan, het tweede punt het hoge punt

  • Zowel het eerste als het tweede punt van de sprong moeten aansluiten op een horizontale of een verticale buis

  • Met de elementhoogte van de sprong stel je in welke hoogte de sprong moet overbruggen

  • Door de functie 'Wijzig eigenschappen' uit het menu 'Stelsel' toe te passen op een sprong, kun je in plaats van de hoogte ook de hoek van de sprong aangeven

  • Na het wijzigen van de hoek wordt de sprong in de tekening aangepast, net als de hoogte of lengte van de buis aan de onderkant van de sprong

  • Door gebruik te maken van de stelselfuncties 'Automatisch uitwerken', of 'Dimensioneer buizen' en 'Zoek hulpstukken', wordt de sprong in de juiste diameter uitgewerkt en worden de bochten, indien beschikbaar, aan weerszijden van de sprong geplaatst.

Opmerkingen

  • De bochten worden alleen geplaatst als voor de hoek die de buizen op die plek maken een geschikte bocht in de bibliotheek aanwezig is.

  • Riool- of luchtstelsels, delen daarvan of andere groepen componenten waarin zich een sprong bevindt kunnen worden verzameld in een nieuw verzamelcomponent, mits dit verzamelcomponent als samenstelling wordt aangemerkt.