Tel producten

Uitfasering 'Tel producten'

Eind 2024 zal de functie 'Tel producten' uit het menu 'Abico' komen te vervallen. Als alternatief is in Adomi nu de functie Tellen beschikbaar, waarmee stukslijsten en sommerende tellingen kunnen gemaakt met behulp van standaard telsjablonen. Voor de export naar Syntess Atrium is ook een telsjabloon opgenomen. Het is tevens mogelijk om zelf aangepaste telsjablonen te maken.

Functie

Genereren van teloverzichten in een tekstbestand.

Werking

 • Wanneer het commando is aangeklikt, voert de telfunctie eerst een controle uit op de invoer. De dialoog wordt hierna getoond.

 • Door de invoercontrole worden twee zaken gecontroleerd.

  • In de eerste plaats kijkt de functie of u niet per ongeluk dubbele producten in de tekening heeft.

  • Dit is het geval als er twee identieke (plaats, hoogte en rotatie) plaatsingen zijn van een bepaald product.

  • U kunt deze plaatsingen verwijderen door de schakelaar [✓] Wis dubbele elementen in te schakelen.

  • De tweede controle die wordt uitgevoerd, is of er gespiegelde producten zijn. Er verschijnt een waarschuwing als dit het geval is.

 • Twee soorten tellingen kunnen worden uitgevoerd: 🔘 sommerende telling of 🔘 stuks telling.

 • Wanneer voorafgaand aan het uitvoeren van de functie een deel van de tekening was geselecteerd, dan kan in de dialoog gekozen worden om al dan niet te [✓] Zoeken binnen selectie of binnen de volledige tekening.

 • Als de te tellen producten omvat worden door een ruimtecomponent (een vlakvormig component waarvan de componentcode begint met ARKSP), dan worden de telresultaten geordend per ruimtecomponent. De waarde van codetekst $1 wordt daarbij aangehouden als ruimtenaam.

Sommerende telling

 • De tekening of selectieset wordt geheel (inclusief nestingen) doorgelopen op zoek naar componenten die binnen de te tellen reeks vallen.

 • Afhankelijk van het teltype wordt het gevonden component opgeteld bij de aanwezige hoeveelheid.

 • De teltypes zijn:

  • Per stuk / per plaatsing (st), meestal type 2 componenten

  • Per strekkende meter (m1), meestal type 3(+) componenten

  • Per vierkante meter (m2), meestal type 3(+) met elementhoogte of type 4 componenten

  • Per kubieke meter (m3), meestal type 4 met elementhoogte

Stukstelling

 • De tekening of selectieset wordt geheel (inclusief nestingen) doorgelopen op zoek naar componenten die binnen de te tellen reeks vallen.

 • Iedere plaatsing wordt afzonderlijk geteld en in de lijst op genomen.

Fabrikanten

 • In de dialoog is een lijst opgenomen met fabrikanten.

 • Alleen de producten van geselecteerde fabrikanten worden geteld.

Uitvoer

 • De uitvoer kan op twee manieren: 🔘 Tekst uitvoer of 🔘 Tab gescheiden uitvoer (voor Excel).

 • Als u naar een tekstbestand exporteert dat in dezelfde map als de tekening staat, dan wordt deze aan de kruisdraad gehangen om te plaatsen.

 • In alle andere gevallen wordt de uitvoer getoond in een extern, binnen Windows aan betreffende extensie gekoppeld, programma (voor tekstbestanden standaard Notepad / Kladblok en voor Excel-documenten Microsoft Excel.

Uitvoer configureren

Opmaakprofielen

 • Voor zowel een sommerende als een stukstelling is een eigen bestand met het opmaakprofiel, respectievelijk ArkCSomm.txt en ArkCZaag.txt.

 • In dit externe tekstbestand kan worden geconfigureerd hoe de uitvoer eruit moet zien.

 • Als er in de map van de tekening (met als naam bijvoorbeeld Model.DRW) een opmaakprofiel aanwezig is met de tekeningnaam erin (bijvoorbeeld Model.ArkCSomm.txt of Model.ArkCZaag.txt), dan wordt dit opmaakprofiel in de betreffende tekening gebruikt bij het uitvoeren van het commando Tel producten.

 • Als er in de map van de tekening geen tekeningspecifiek opmaakprofiel gevonden wordt, dan zal te functie Tel producten controleren of er een tekeningspecifiek opmaakprofiel aanwezig is in de Windowsmap waar per gebruiker Abico-bestanden bewaard worden: Gebruikers[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Arkey Systems\Abico. Als hier dus bijvoorbeeld een bestand met de naam Model.ArkCZaag.txt aanwezig is, dan wordt dit bestand als opmaakprofiel gebruikt voor alle tekeningen met de naam Model.DRW.

 • Als het commando Tel producten wordt gebruikt terwijl er op beide locaties geen tekeningspecifiek opmaakprofiel aanwezig is, dan wordt er gekeken of er een opmaakprofiel (ArkCSomm.txt en/of ArkCZaag.txt) in de projectmap staat of anders in de Windowsmap waar per gebruiker Abico-bestanden bewaard worden: Gebruikers[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Arkey Systems\Abico.

 • Zo niet, dan wordt het standaard opmaakprofiel vanuit de Abico-map gebruikt.

 • Als het betreffende opmaakbestand niet gevonden kan worden wordt een standaard, intern, opmaakprofiel gebruikt. Deze is: "[QNTY;5;3] [ENTY] [DESC;20] [BCOD;10]".

Inhoud opmaakprofielbestand

 • In het opmaakprofielbestand hebben bepaalde woorden een speciale betekenis.

 • Bovenaan bevindt zich een koptekst waarin eventueel tijd, datum en tekeningnaam kunnen worden opgenomen (karakters na die codes worden overschreven als meer ruimte nodig is dan de veldcode lang is).

 • Daar waar de tabel begint, volgt een regel met een "#".

 • Op de regel daaronder de opmaak van de kolommen en alle tekst die daar weer onder staat wordt onderaan de tabel toegevoegd.

 • Eventuele teksten / tabs tussen de velden onderling worden over de verschillende regels herhaald.

 • De volgorde waarin de velden in het opmaakprofiel staan, is ook de volgorde van de tabel.

 • Bij export naar een tabgescheiden formaat wordt de opmaak van de kolommen gewijzigd in de opgegeven kolommen maar de er tussen staande tekens worden genegeerd.

 • Kop- en voettekst worden wel meegenomen in het tabgescheiden formaat.

Velden die gebruikt kunnen worden

Veld

Veldcode

Voorbeeld

Opmerkingen

Datum

[DATE]

25-04-1979

Opmaak altijd DD-MM-JJJJ (10 karakters)

Tijd

[TIME]

13:27

Opmaak altijd UU:MM

Tekeningnaam

[DRWN]

DEMO

Tekeningnaam met pad

[DRWN;1]

C:\ARKEY\SAMPLES\DEMO.DRW

Projectbibliotheeknaam

[LIBN]

SAMPLES

Projectbibliotheeknaam met pad

[LIBN;1]

C:\ARKEY\SAMPLES\SAMPLES.LIB

Hoeveelheid

[QNTY;x;y]

[QNTY;5;3] levert "654.321", want x = getallen voor de komma (zonodig aan de voorkant aangevuld met spaties) en y = getallen na de komma (zonodig aan de achterkant aangevuld met nullen).

Als x en/of y niet ingesteld zijn dan wordt voor de betreffende variabele de volgende standaardwaarde gehanteerd: x = alle cijfers voor de komma zonder aanvulling met spaties, y = 3.

Eenheid

[ENTY]

m2

Mogelijke waarden: st, m1, m2 of m3.

Omschrijving

[DESC;x]

Voorbeeld: [DESC;9] levert "Bureastoe", want x = lengte van de omschrijving (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).

Als "x" niet wordt opgegeven dan wordt de complete omschrijving afgebeeld.

Bestelcode

[BCOD;x]

Voorbeeld: [BCOD;5] levert "100.1", want x = lengte van de bestelcode (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).

Als "x" niet wordt opgegeven dan wordt de complete bestelcode afgebeeld.

Componentcode

[CODE;x]

Voorbeeld: [CODE;6] levert "ASS#A0", want x = de eerste aantal karakters van de code (kleiner of gelijk aan 8).

Als "x" niet wordt opgegeven dan wel 8 is dan wordt de hele componentcode ingevoegd.

Categorienaam

[CATG;x]

Voorbeeld: [CATG;10] levert "Interieur ", want x = de lengte van de categorienaam (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).

Fabrikant

[FABR;x]

Voorbeeld: [FABR;10] levert "Meubelmake", want x = de lengte van de fabrikantnaam (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).

Productlijn

[PLIN;x]

Voorbeeld: [PLIN;10] levert "Stoelen ", want x = de lengte van de productlijnnaam (zonodig aan de achterkant aangevuld met spaties).

Sorteren

 • Indien gewenst kan de uitvoer van de telprocedure gesorteerd worden op een bepaalde kolom.

 • Dit kan worden aangegeven in de ArkCSomm.txt of in de ArkCZaag.txt, door in de betreffende kolomnaam bij de formatteringsopties op de derde positie een ;S te zetten.

 • Wanneer de eerste twee formatteringsopties niet bestaan, dan deze worden "overgeslagen" door middel van het invoegen van ";".

 • Bijvoorbeeld op omschrijving: [DESC;30;;s] of op buisnummer: [INDX;;;S] of op hoeveelheid: [QNTY;5;3;s]

Opmerkingen

 • Staat een bepaald soort component op een verkeerd teltype, dan kan met de elementhoogte van 1000 (1 meter) de andere hoeveelheid worden geteld. Een voorbeeld hiervan is de oppervlakte van een type 4 component dat als m3 geteld wordt. Het veld [ENTY] moet dan wel handmatig aangepast worden.